IMPROVED workshop: VAN AFVALSTROMEN NAAR HOOGWAARDIG PROCESWATER